Faculties

INTERNATIONAL FACULTIES

1. Dr. Asiri Abeyagunawardena (Sri Lanka)

2. Dr.  Habibur Rahman” ( Bangladesh)

3. Dr Hanif Mohammed (Bangladesh)

4. Dr. Martin Bitzan (Canada)

5. Dr. Mordi Mourah (UK)

6. Dr. Patrick Walker (USA)

7. Dr. Ravi Thadhani (USA)

NATIONAL FACULTIES

 •  Dr. Abhijeet Saha, New Delhi
 •  Dr. Aditi Sinha, AIIMS, New Delhi
 •  Dr. Afsana Jahan, Guwahati
 •  Dr. Amitava Pahari,  Apollo Hospital, Kolkatta
 •  Dr. Anila Abraham, Renopath, Chennai
 •  Dr. Arpana Iyenger, St.John’s MC, Bengaluru
 •  Dr. Arvind Bagga, AIIMS, New Delhi
 •  Dr. A.S. Vasudev, Apollo, New Delhi
 •  Dr. Bijaya Kumar Meher, SVPPGIP, Cuttack
 •  Dr. C.R.Kar, SCBMCH, Cuttack
 •  Dr. Chinmaya Kumar Behera, KIMS, Bhubaneswar
 •  Dr. Gurdeep Dhoria , Amritsar
 •  Dr. Himesh Burman, Gauhati
 •  Dr. Indira Agrawal, CMC, Vellore
 •  Dr. Jyoti Shrama, HEM Hospital, Pune
 •  Dr. Jayati Sengupta, Kolkatta
 •  Dr. K.P.Phadke, Bengaluru
 •  Dr. Kamran Ajzal, AMU, UP
 •  Dr. Kanav Anand, SGRH, New Delhi
 •  Dr. Kausik Mandal, SGPGI, Lucknow
 •  Dr. Kumud P. Mehta, Mumbai
 •  Dr. Leena Das, SVPPGIP,Cuttack
 •  Dr. Madhuri Kanitkar, Base Hospital, New Delhi
 •  Dr. Manoj Matnani, KEM Hospital, Pune
 •  Dr. Mehul Shah, Apollo Hospital, Hyderabad
 •  Dr. Mita Paul, Ranchi
 •  Dr. Mita Devi, Assam
 •  Dr. Mridu Plaban Borah, Assam
 •  Dr. Manjusha A, CMC Vellore
 •  Dr. Mukta Mantan, MAMC, New Delhi
 •  Dr. Nilam Thaker, Ahmadabad
 •  Dr. Niranjan Mohanty, MKCG MCH, Berhampur
 •  Dr. Nivedita Kamath, St.John’s MCH, Bengaluru
 •  Dr. Om Kumar, IGIMS, Patna
 •  Dr. P.K. Jena, SVPPGIP, Cuttack
 •  Dr. Pankaj Hari, AIIMS, New Delhi
 •  Dr. Pankaj Bhansali, Auragabad
 •  Dr. Prabha Senvaguttum, Chennai
 •  Dr. Preeti Shanbag, Mumbai
 •  Dr. Priya Pais, St.John’s MCH, Bengaluru
 •  Dr. R.K.Sharma, SGPGI, Lucknow
 •  Dr. R.N.Srivastava, Apollo, New Delhi
 •  Dr. Rajiv Sinha, ICH, Kolkatta
 •  Dr. Rupesh jain, Raipur
 •  Dr. Samarendra Mohapatra, AIIMS, Bhubaneswar
 •  Dr. Satya P. Veeturi, Rainbow Hospital, Hyderabad
 •  Dr. Shina Menon, Apollo New Delhi
 •  Dr. Sidharth Kumar Sethi, Medanta, Gurgaon
 •  Dr. Siba Sankar Beriha, SVPPGIP, Cuttack
 •  Dr. Saroj Kumar Patnaik, Base Hospital, New Delhi
 •  Dr. Sudha Ekambaram” , Mehta Children Hospital, Chennai.
 •  Dr. Susan Uthup, SAT Hospital, Trivendrum
 •  Dr. Susmita Banerjee, ICH, Kolkatta
 •  Dr. Uma Ali, KEM, Mumbai
 •  Dr. Urmila Anand, Mumbai
 •  Dr. Vinaya Agrawal, New Delhi
 •  Dr. Valentile Alexander Lobo, KEM, Mumbai